965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
SUBVENCIÓ ACCEPTADA:
” De conformitat amb la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, anualitat 2021,de l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari de la mateixa amb les següents actuacions:
– Adquisició i instal·lació de lluminàries solars en el Camí rural de la relliga(Regata), obres subvencionades per import de 4.500 €.
A l’efecte de la base Novena de la referida Convocatòria de subvenció”.
Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest

Share This