965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
” De conformitat amb la Convocatòria de Pla d’ajudes econòmiques destinades a Ajuntaments i EATIM, Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms…), de la Província d’Alacant per a la realització d’Activitats Esportives o per al Funcionament d’Escoles Esportives 2021, per l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari de la mateixa amb les següents actuacions:

– Escola Municipal de Pilota Valenciana La Vall de Laguar, de gener a novembre 2021. Per import de: 5.000 €.

A l’efecte de la base Setena de la referida convocatòria de subvencions”.

Pin It on Pinterest

Share This