965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
 Impost sobre vehícles de tracció mecànica y altres tributs municipals.
Fins el 14 de Juny.
Més informació en l’Admistració de l’Ajuntament.