965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
Davant el començament del període de Setmana Santa i Pasqua de 2021, des de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria ens informa que:
▪️ Per al període comprés entre l’1 d’abril i el 12 d’abril queda totalment prohibit l’ús del foc per a eliminació de restes agrícoles, crema de marges, canyars, etc, en terreny forestal i en els 500 metres pròxims a aquest.
▪️ Els paellers en àrees recreatives es podran utilitzar sempre que no s’establisca nivell de preemergència 3 i l’àrea recreativa estiga a més de 500 metres del terreny forestal.
▪️ No es poden abocar les cendres calentes sobre sòl forestal.
▪️ En terreny forestal, no es poden tirar o utilitzar focs artificials anara dels llocs habilitats per a això.

Pin It on Pinterest

Share This