965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
” De conformitat amb la Convocatòria d’ajudes per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2021,de l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari de la mateixa amb les següents actuacions:
– Tractament de control de dípters en el municipi de La Vall de Laguar. Subvenció per import de 1.936 € (100%)
A l’efecte de la base Vuitena, punt 2, de la referida Convocatòria de subvenció”.
Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest

Share This