965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
SUBVENCIÓ ACCEPTADA:
” De conformitat amb la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i EE.LL.MM. de la Província d’Alacant, per a la Realització d’Actuacions Compreses dins de l’Àmbit d’Actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius 2021,de l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari de la mateixa amb les següents actuacions:
– Línia 1 – Il·luminació campanya de Nadal-Reis 2020: Per import de 955,59 €. (100%)
– Línia 4 – Reparació, conservació i manteniment del marge d’un tram del “Camí del Fons”: Per import de 3.000 € (100%)
A l’efecte de la base Novena de la referida Convocatòria de subvenció”.
Neteja Copia el text
Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest

Share This