965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix
” De conformitat amb la Convocatòria de Subvencions a Ajuntament i EATIM de la Província d’Alacant, inferior a 5.000 habitants, per a Reparació i Conservació de Camins de Titularitat Municipal 2021. Línies 1 i 2, per l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari de la mateixa amb les següents actuacions:
– Línia 1 – Reparació del “Camí dels Llavadors”: Per import de 4.998,38 €. (100%)
– Línia 2 – Desbrossament i neteja del “Camí del Penyó”: Per import de 2.499,93 € (100%)
A l’efecte de la base Cinquena de la referida Resolució de subvenció”.

Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest

Share This