965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix

“L’Ajuntament de La Vall de Laguar ha sigut concessionari de la subvenció destinada a realitzar l’actuació “Projecte d’actualització del Portal de Transparència/web/seu electrònica a les obligacions de publicitat activa de La Vall de Laguar”, atorgada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per import de tres mil euros”.