965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix

Torre de la Casota.

Es tracta de les restes d’un edifici de planta rectangular, d’uns 10 × 7 metres, i de més de 3,5 metres d’altura conservada. Per la tipologia de les tàpies que el conformen, de 119 cm d’ample, es correspon amb una construcció de tipus militar, una torre que combinaria les funcions de guàrdia i defensa des d’un punt estratègic. La construcció pot datar-se entre finals del segle XI i mitjan segle XIII, en l’època almohade, coincidint amb un moment de fortificació del territori andalús davant l’avanç dels regnes cristians.